Zdrowie

Jak rozpoznać na półce produkt ekologiczny? Certyfikat BIO

Po czym poznać czy dany produkt jest ekologiczny? Jak ubiegać się o właściwy certyfikat? Poznaj podstawowe informacje na temat certyfikatu.

Co to jest Certyfikat BIO?Certyfikat zgodności

Certyfikat gospodarstwa ekologicznego to oznaczenie, które uzyskać musi każdy, kto chce oznaczyć swoje produkty jako produkty ekologiczne. Certyfikat ten jest dowodem na to, że dany produkt spełnia normy unijne dotyczące żywności ekologicznej.

Z perspektywy kupującego, certyfikat ekologiczny, to gwarancja na której warto polegać.

Restrykcyjne zasady przyznawania certyfikatów sprawiają bowiem, że wyróżnienie to trafia tylko do prawdziwych gospodarstw ekologicznych. Dzięki temu my- konsumenci, możemy mieć pewność, że certyfikowane produkty ekologiczne w Polsce naprawdę takie są.

Jak wygląda certyfikat BIO, o który ubiegają się gospodarstwa ekologiczne w Polsce?

Produkt z certyfikatem BIO

Produkt pochodzący z gospodarstwa posiadającego {%tag:certyfikat:certyfikat%} poznać można po charakterystycznym znaczku listka z gwiazdkami, który stanowi wspólnotowe logo rolnictwa ekologicznego. Poza tym, na produkcie pochodzącym z gospodarstwa ekologicznego odnajdziemy nazwę i adres producenta oraz numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej.

Kto może uzyskać certyfikat BIO?

Certyfikat jest wyróżnieniem prestiżowym. Uzyskać go mogą tylko gospodarstwa, które spełniają określone wymogi. Musi to być gospodarstwo, które m. in. nie używa środków chemicznych, sztucznych nawozów i pasz.

Jak uzyskać certyfikat gospodarstwa ekologicznego?

W celu uzyskania certyfikatu niezbędna jest konwersja, tj. przestawienie gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne.

Pierwszym krokiem konwersji jest wypełnienie wniosku o nazwie „zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego”, dostępnego na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Formularz ten należy wysłać do wybranej instytucji certyfikującej wraz z dowodem uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł.

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy w sprawie kontroli.

Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy dane gospodarstwo spełnia warunki regulujące ekologiczną produkcję w Unii Europejskiej. Jest przeprowadzona w obecności właściciela. Wymogi względem konkretnego gospodarstwa ekologicznego zależne są od rodzaju prowadzonej uprawy lub hodowli. Inne będą więc wymogi dla pasiek, inne wymogi dla produkcji roślinnej i inne dla produkcji zwierzęcej.

Kontrola kończy się ustProdukt z logo BIOaleniem statusu gospodarstwa na jednym z trzech poziomów: pierwszy rok przestawienia, 2-gi rok przestawienia i gospodarstwo ekologiczne z certyfikatem.

Jak podaje art. 17 rozporządzenia Komisji WE nr 889/2008 przystąpienie do takiej kontroli jest równoznaczne z rozpoczęciem konwersji gospodarstwa. W Polsce jednak przyjmuje się, że okres konwersji rozpoczyna się w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego. Długość okresu konwersji zależy od rodzaju działalności prowadzonej przez gospodarstwo.

Możliwość oznaczenia produktów certyfikatem BIO mają wyłącznie te firmy, które osiągnęły trzeci poziom statusu.

Zakupy w naturalnym stylu

Wybierając się na zakupy, przyjrzyjmy się dokładnie etykietkom produktów. To szczególnie istotne zwłaszcza teraz, gdy na rynku pojawiły się firmy oferujące produkty z określeniem „eko” lub „bio” w nazwie, które jednak nie spełniają wymogów przyjętych dla działalności ekologicznej. Aby mieć pewność, że wykorzystywane przez nas produkty rzeczywiście są ekologiczne, wypatrujmy na etykietach logo certyfikatu BIO i wybierajmy tylko to, co zostało stworzone w zgodzie z naturą.

K. Nowotarska

Źródło:

Strona internetowa jednostki certyfikującej nr 7 AGRO BIO TEST

Rozporządzenie Komisji WE nr 889/2008

O autorze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.