Magdalena Przybylak – Zdanowicz – Autorka poradnika „ABC kosmetyki naturalnej, t. I: owoce” i współautorka poradników zielarskich i kulinarnych. Rokrocznie opracowuje Ekologiczny Poradnik Księżycowy dla działkowców, ogrodników, rolników oraz kalendarze […]

Wskaźnik ORP (Oxidation Reduction Potential- potencjał utlenienia)- to jednostka miary, wyrażająca stopień utlenienia zywności i napojów. ORP mierzony jest w miliwoltach (mV). Korzystne dla zdrowia jest spożywanie produktów o ujemnym […]

Agrilloterapia to sposób leczenia opierający się na wykorzystaniu darów natury, a konkretniej przy wykorzystaniu glinek naturalnych. Ten rodzaj terapii wykorzystywany był już w starożytności. Agrilloterapia wykorzystywana jest przy leczeniu ponad […]

(trans-3,5,4′-trihydroksystilben) jest syntezowany przez rośliny z użyciem enzymu – syntazy stilbenowej. Posiada on nie do końca zbadane własności przedłużania długości życia ssaków.