Słownik

Rainforest Alliance

To organizacja pozarządowa propagująca odpowiedzialne wytwarzanie dóbr i ochronę środowiska naturalnego.

Rainforest allianceW ramach programu zrównoważonego rozwoju rolnictwa certyfikuje wiele zbóż, również kawę, uwzględniając m.in. kwestię zapewnienia godziwych środków utrzymania dla pracowników obszarów uprawnych w krajach Trzeciego Świata poprzez zmianę tamtejszych przyzwyczajeń w zakresie form pracy, wynagrodzenia, handlu i zmianę sposobu myślenia konsumentów.

Plantacje certyfikowane przez Rainforest Aliance gwarantują pracownikom lepsze wynagrodzenie, godziwe warunki pracy (obowiązuje zakaz pracy dla osób poniżej 15-ego roku życia), brak dyskryminacji oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, w tym zaopatrzenie pracowników w odzież ochronną, jeśli to konieczne. Sam obszar uprawy nie może naruszać naturalnego ekosystemu. Niedozwolone są m.in. wycinka drzew, zmiana krajobrazu naturalnego, ingerencja w życie dzikich zwierząt, używanie środków chemicznych, stosowanie nasion manipulowanych genetycznie i wiele innych.

Opłatę licencyjną za certyfikat ponosi producent. Jej wysokość jest proporcjonalna do wielkości certyfikowanego obszaru. Certyfikat jest przyznawany na podstawie sumy punktów zdobytych w poszczególnych grupach kryteriów, które dzielą się na obowiązkowe i dodatkowe. Do dodatkowych zalicza się m.in. specjalne uwarunkowania związane z zacienianiem. Certyfikowana kawa nie musi być ani kawą zacienianą (shade grown), ani też organiczną. Tym samym Rainforest Alliance jest mniej restrykcyjny od Bird Friendly.

Wiele głosów krytycznych, kierowanych pod adresem Rainforest Alliance, uderza właśnie w brak konieczności wypełniania standardów w 100 %, a także w jej masowy charakter, certyfikuje bowiem również duże koncerny.

Kupując kawę certyfikowaną Rainforest Alliance koniecznie dokładnie zbadajmy symbol nadrukowany na opakowaniu. Będzie tam podana proporcja ilości kawy certyfikowanej do niecertyfikowanej, domieszanej. Dozwolone są mieszanki kaw zawierające nawet do 70% innych, niecertyfikowanych ziaren, a tych spełniających kryteria Rainforest Alliance może być wówczas tylko 30%.

Wróć do artykułu: Poznaj certyfikaty kawy

O autorze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.