Dom i ogród, Polecane

Wiatraki i panele: OZE w Polsce

Od dłuższego czasu temat polityki klimatycznej oraz produkcji energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych jest obecny w wielu krajach na świecie. W dobie zmian klimatycznych oraz wzrostu poziomu emisji gazów cieplarnianych coraz więcej państw skłania się ku produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce odnawialne źródła energii również wciąż zyskują popularność. Warto zatem wiedzieć jaki jest procentowy udział poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii oraz, które z nich są najbardziej popularne w Polsce.

Jakie są odnawialne źródła energii w Polsce?

Powszechnie wiadomo, iż jak dotąd najczęściej w celu produkcji energii w Polsce używane są paliwa kopalne. Zaliczają się do nich m.in. węgiel kamienny oraz brunatny. Jednak w sytuacji postępujących zmian klimatycznych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii to właśnie OZE ma coraz większy udział w ogólnej produkcji energii elektrycznej jak i cieplnej w Polsce. Obecnie energia produkowana ze źródeł odnawialnych w Polsce stanowi ok. 13,5% ogółu energii jaki jest wytwarzany w ciągu roku. Liczba ta od kilku lat stopniowo się zwiększa.

Do odnawialnych źródeł energii pod względem ich udziału procentowego w jej produkcji w Polsce należą:

  • biopaliwa stałe – ok. 70% ogółu;
  • energia wiatrowa – ok. 12% ogółu;
  • biopaliwa ciekłe – ok. 10% ogółu;
  • biogaz – ok. 3% ogółu;
  • energia wodna – ok. 2% ogółu;
  • energia słoneczna – ok. 2,5% ogółu;
  • energia geotermalna – ok. 0,5% ogółu.

Biopaliwa oraz energia wiatrowa – wysoki udział w produkcji energii z OZE

Ku zdziwieniu niektórych osób to właśnie energia pozyskiwana z siły wiejącego wiatru oraz spalania biopaliw stałych ja i ciekłych ma największy procentowy udział w ogóle wytwarzanej energii z OZE. Biopaliwa stałe w rzeczywistości stanowią mieszaninę węgla brunatnego z drewnem, które nie wpływa w aż tak negatywny sposób na środowisko jak czyste paliwa kopalne. Z kolei udział energii wiatrowej w Polsce stale rośnie, czego powodem są silne wiatry wiejące w szczególności na Pomorzu oraz wyżynach.

Pod względem siły wiatru oraz dostępności biopaliw Polska ma porównywalne zasoby do takich krajów jak Niemcy lub Dania. Dzięki temu wraz z intensywnym rozwojem technologii procentowy udział tego rodzaju energii wytwarzanej z siły wiatru oraz biopaliw z roku na rok jest coraz wyższy. Jednak wytwarzanie wyłącznie energii wiatrowej oraz z biopaliw może przynieść negatywne skutki w dłuższej perspektywie. Tworząc farmy wiatrowe następuje ingerencja w środowisko naturalne oraz zagrożenie w sytuacji, gdy nie wieje wiatr i nie można wytwarzać energii. Z kolei spalanie biopaliw również w mniejszym stopniu powoduje powstawanie gazów cieplarnianych, przez co należy zrównoważyć produkowanie energii z tych dwóch źródeł odnawialnych do pozostałych.

Dlaczego pozostałe odnawialne źródła są mniej popularne w Polsce?

Pomimo rosnącej popularności energii słonecznej, wodnej oraz geotermalnej w Polsce pozyskiwanie energii z tych konkretnych źródeł jest mniej popularne. Odnośnie energii słonecznej według danych statystycznych w Polsce okres nasłonecznienia, który skutecznie wpływa na produkcję energii przypada pomiędzy kwietniem a wrześniem. Dlatego też na pozostałe miesiące w ciągu roku energia musi być magazynowana oraz odpowiednio rozdysponowana. Co więcej montaż oraz zakup paneli słonecznych jest dosyć kosztowny i mogą sobie na to pozwolić wyłącznie niektórzy.

Z kolei energia pozyskiwana z siły płynącej wody oznacza wysokie koszty budowy infrastruktury oraz utrzymania takiego przedsięwzięcia. Powodem jest również nizinne ukształtowanie terenu Polski, które niejako znacząco ogranicza możliwości wybudowania dużego kompleksu, który zapewniałby wytwarzanie energii. Warto jednak zaznaczyć, iż większość elektrowni wodnych to małe zbiorniki, które są tworzone w górnych i środkowych biegach rzek oraz służą małym, lokalnym społecznościom. Ostatnim mało popularnym źródłem odnawialnej energii są źródła geotermalne. Głównym powodem jest fakt, iż złóż geotermalnych, z których można produkować energię jest stosunkowo mało. Energia geotermalna jest za to bardziej popularna w takich krajach jak Islandia.

Energia słońca

O autorze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.