Dziecko

„Dziecko jest jak nasionko…”

Edukacja dzieci w oparciu o założenia  pedagogiki dr Montessori.

Każde dziecko jest inne i można je porównać do nasionka…i jak każda roślina przechodzi podobne etapy rozwoju: kiełkuje, puszcza pędy, ukorzenia się i kwitnie. Robią to jednak w różnym tempie, niektóre wcześniej, inne później, a od nas, jako od dobrych ogrodników wymaga się, żeby zrozumieć indywidualne zachowania i procesy rozwoju każdego z nich.”

dr Maria Montessori

O tym, dlaczego tak ważny jest wybór dla dziecka odpowiedniego przedszkola i że nawet przedszkolaki mogą dbać o środowisko opowiada Joanna Sękowska z Punktu Przedszkolnego „Przyjaciele Żyrafy” http://www.przyjaciele-zyrafy.pl , w którym edukacja dzieci odbywa się w oparciu o założenia pedagogiki dr Marii Montessori.

K.G.: Dlaczego wybór dla dziecka odpowiedniego przedszkola ma tak duże znaczenie?

J.S.: Podobnie, jak nominowana do pokojowej Nagrody Nobla włoska lekarka i pedagog Maria Montessori, uważam, że najważniejszym okresem w naszym życiu nie są wcale lata studiowania na wyższej uczelni, ale okres od narodzenia do sześciu lat. To taki piękny czas, kiedy formują się inteligencja człowieka oraz jego predyspozycje psychiczne. Niezwykle ważne jest, by w tym czasie dziecko, którym z powodu np. konieczności pracy zawodowej nie mogą zajmować się rodzice, przebywało w miejscu umożliwiającym mu rozwój wszystkich sfer aktywności. Jeśli przyjdzie mu funkcjonować wśród ciągłych zakazów i niedostępnych przedmiotów, jego naturalna ciekawość świata zostanie stłumiona.

Małe dzieci angażują się w różny sposób w interakcje ze swoim środowiskiem. Ich ciekawość i zainteresowania wydają się nieograniczone, ponieważ dążą do zrozumienia przyczyn: dlaczego rzeczy i zdarzenia są takie, jakie są. Wybierając dla swojej pociechy przedszkole warto mieć na uwadze, że „to nie dziecko jest kształtowane przez dorosłych, ale każdy człowiek jest ukształtowany przez dziecko, którym kiedyś był…”

K.G.: Co wyróżnia prowadzone przez Panią przedszkole „Przyjaciele Żyrafy”?

J.S.: Pracujemy zgodnie z metodą Marii Montessori, w której nauka i wychowanie dzieci opiera się na ich spontanicznej i wszechstronnej aktywności. Najważniejsze jest dziecko – jego indywidualny rozwój, a nauka odbywa się poprzez zabawę i samodzielne działanie: poznawanie świata przez zmysły i doświadczanie. Są to ćwiczenia praktycznego dnia, kształcenie zmysłów, edukacja językowa, matematyczna, artystyczna oraz wiedza o otaczającym nas świecie.

U „Przyjaciół Żyrafy” staramy się przekazywać nie tylko wiedzę, ale i wartości. Zachęcamy przedszkolaki, by mogły doświadczać, jak piękny i niezwykły jest świat, który je otacza, a one odkrywają, że są jego częścią. Daje im to poczucie własnej mocy i pomaga zrozumieć, że wszyscy musimy się troszczyć – o ten świat i o siebie nawzajem. Dlatego też nasi podopieczni przebywają w grupach mieszanych wiekowo: najmłodsze dzieci poprzez naśladownictwo chętnie uczą się od starszych koleżanek i kolegów, a starszaki z pełnym zaangażowaniem opiekują się maluszkami.

Pomagamy podopiecznym szybko się usamodzielniać i dajemy im czas na naukę tej samodzielności. Dzieci same komponują sobie śniadania, w momencie, w którym mają na to ochotę. Przed wyjściem na spacer dajemy im na tyle dużo czasu, by udało im się ubrać samodzielnie (ewentualnie z niewielką pomocą nauczyciela). Cały czas zachęcamy je do samodzielnego myślenia  One uczą się pytać o wszystko i każdego, czasami oczywiście zadają kłopotliwe pytania.

Nasze przedszkolaki mają sporo swobody na samodzielne odkrywanie własnych zdolności oraz nabywanie pewności siebie w działaniu poprzez pracę z oryginalnymi, uporządkowanymi tematycznie, pomocami edukacyjnymi, ale przy ścisłej kontroli i nakierowaniu przez pedagogów.

K.G.: Nie bez znaczenia jest też, jak zaaranżowane jest otoczenie, w którym przebywa dziecko…

J.S.: Oczywiście. W przypadku opieki nad małym dzieckiem niezwykle ważne jest, by mogło ono angażować równocześnie ręce, umysł oraz zmysły. Zadbaliśmy o to, by ściany były w jasnych kolorach, a regały i półki – ustawione w taki sposób, aby maluchy mogły swobodnie do nich sięgnąć i by nic nie zagrażało ich bezpieczeństwu.

Chyba każdy, kto nas odwiedzi, może potwierdzić, że w naszym przedszkolu jest niesamowita atmosfera oraz klimat dający dzieciom ogromne poczucie bezpieczeństwa, co inspiruje i zachęca do swobody w twórczym działaniu. Nie przekreśla to bynajmniej potrzeby dbania przez dzieci o porządek i nasze maluchy wiedzą, że każdy przedmiot ma swoje stałe miejsce, na które po zakończeniu zabawy powinien wrócić. W uporządkowanym otoczeniu łatwiej jest zebrać myśli.

K.G.: Jak wyglądają przedszkolne pomoce edukacyjne?

J.S.: Pomoce edukacyjne są w pojedynczych egzemplarzach i pojedynczych zestawach. Czekając do nich na swoją kolej dzieci uczą się reguł społecznych. Każda pomoc zbudowana jest według zasady stopniowania trudności i umożliwia samodzielną kontrolę poprawności użycia. Te specyficzne cechy dydaktycznych materiałów Montessori umożliwiają dziecku samodzielne działanie: „nie wyręczaj mnie, tylko pozwól działać, zaufaj mi, że ja sam potrafię to zrobić…”  Innowacyjne jest to, że to dziecko samodzielnie wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci. Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie, zgodnie z ideą: „pomóż mi zrobić to samodzielnie”.

Nie bez znaczenia jest także to, że całkiem sporo pomocy edukacyjnych jest ekologicznych: „z odzysku”, wykonanych przez nas z surowców wtórnych, z naturalnych materiałów. Popularyzujemy dbałość o środowisko nie używając wcale wielkich haseł i sloganów. Wiadomo przecież, że dzieci mogą ćwiczyć precyzję paluszków i doskonalić zdolności manualne przesypując z miseczki do miseczki ziarenka kolorowej fasoli. Nie trzeba do tego szczególnie wymyślnych gadżetów z plastiku czy innych tworzyw sztucznych. Mamy także sporo drewnianych zabawek, malowanych farbami, które są nietoksyczne, a po zużyciu nadają się do recyklingu.

Koniec części I

Rozmawiała

Katarzyna Głowacka

O autorze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.